Değerli İnsan

Hoş geldin Kalbi Güzel ...Dilerim burada istediğini bulursun...Huzurlu günler...

11 Şubat 2019 Pazartesi

MÜHEYMİN

Müheymin

Gözetici ve koruyucu
Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran. Her an bütün varlıkları gören
Cenab-ı Hak buyuruyor: "O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûs’tur, Selamdır; Mü’min’dir, Müheymin’dir; Azizdir, Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir." (Haşr,23)
Görüp gözeten, her şeye şahit olan koruyan ve bekçilik eden de O'dur.
Müheymin kelimesinin aslı "Müeymin"dir. Kolaylık için kelimedeki hemze harfi "ha" harfine dönüştürülmüştür. Arap dilinde bu tür dönüşümler vardır.
Müheymin, doğrulayıcı, tasdik edici ve güvenilir anlamındadır. Kur'an, kendisinden önceki kitapları doğrulayan bir kitaptır.
Tüm evrenin kusursuz bir düzen içerisinde var olmasını sağlayan fizik yasaları, onları meydana getiren Allah'ın, kulları üzerindeki İlahi korumasına da en güzel delilleri oluştururlar.
İnsanların çoğunluğunun doğal karşıladığı pek çok özellik asıl olarak Allah'ın kullarına olan merhametine ve İlahi korumasına işaret eder. Çünkü düzeni ve birliği sağlayan yüzlerce fizik yasasının şu an oldukları şekilleriyle var olmaları için hiçbir zorlayıcı neden yoktur. Allah koruyucuların en hayırlısıdır.
Havas ve Esrarı
1.) "El-Müheymin" ism-i şerifini yazıp üzerinde bulundurursa bütün malı ve rızkı Hak Teâlâ’nın hıfzında ve emanında olur.
2.) Bir kimse gusül eyleyip 100 kere "Ya Müheymin Celle Celalühü" dese o kimsenin dışı parlak ve nurlu olur.
3.) Zalimlerin, insan ve cin şeytanlarının şerrinden emin olmak, her türlü bela, afet ve fitnelerden korunmak için, "Ya Müheymin Celle celalühü" diyerek 145 kere okunup dua edilir.
4.) Kim “Ya Müheymin Celle Celalühü" diye okumaya devam ederse; Allahü Teala hazretleri kendisinden unutkanlığı giderir. Hafızası güçlenir.